Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 247-250

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Βουβωνοκήλη με περιεχόμενο σάλπιγγα και ωοθήκη σε γυναίκα 38 ετών με σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Α. Κυριακίδης, Α. Καλτσά, Γ. Κυριαζής, Α. Προδρομίδου, Ε. Παναγιωτίδη, Β. Κυριακίδης
Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα

Το σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) είναι ένα κληρονομικό σύνδρομο με επίπτωση 1 στις 4.500 γεννήσεις και χαρακτηρίζεται από απλασία ή υποπλασία της μήτρας, του τραχήλου και του ανώτερου τμήματος του κόλπου σε γυναίκες με φυσιολογικό φαινότυπο και δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και με φυσιολογικό καρυότυπο 46 ΧΧ. Είναι δυνατόν το αρχικό διαγνωστικό εύρημα του συνδρόμου να είναι μια βουβωνοκήλη; Παρουσιάζεται περιστατικό όπου η ανεύρεση ωοθήκης και σάλπιγγας εντός βουβωνοκήλης σε γυναίκα 38 ετών μάς οδήγησε σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο ώστε να θέσουμε τη διάγνωση του συνδρόμου MRKH. Επί πλέον, περιλαμβάνεται σύντομη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το σύνδρομο MRKH.

Λέξεις ευρετηρίου: MRKH, MURCS, Ωοθήκη-βουβωνοκήλη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής