Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 169-180

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επιδημιολογία των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού

Κ. Σερετόπουλος, Δ. Λάμνισος, Κ. Γιαννακού
Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι πολύπλοκες, διά βίου, νευροαναπτυξιακές διαταραχές που είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστης αιτίας. Ο επιπολασμός της ΔΑΦ εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 1–3% σε παιδιά και εφήβους και αφορά περίπου σε 7,6 ανά 1.000 άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιστοιχώντας σε 111 προσαρμοσμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής ανά 100.000 άτομα. Τα γλωσσικά ελλείμματα εντοπίζονται στο μεγαλύτερο μέρος του αυτιστικού πληθυσμού και επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Θεωρούνται μια από τις κύριες αιτίες αναπηρίας στα παιδιά και συχνά απαιτούν υψηλά επίπεδα στήριξης, τα οποία επιβάλλουν όχι μόνο υψηλό κοινωνικό κόστος, αλλά και αξιοσημείωτη οικονομική, συναισθηματική και σωματική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία στην επιδημιολογική έρευνα όσον αφορά στη ΔΑΦ, η αιτιολογία της παραμένει άγνωστη και πιστεύεται ότι είναι πολυπαραγοντική, με διάφορες γενετικές προδιαθέσεις και μη γενετικούς παράγοντες να έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΑΦ αποτελεί μεγάλη πρόκληση, αφού μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία που να στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτισμός, Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, Επιδημιολογία, Σύνδρομο Asperger.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής