Τελ. ενημέρωση:

   07-Nov-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019, 800-809

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
που λαμβάνουν υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Β. Σιόντη,1,2 Γ. Χαραλάμπους,1 Γ. Παπαγεωργίου,3 Δ. Πέσχος,4 Π. Γαλάνης,5 Μ. Γουρνή1
1Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος
2Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
3Κέντρο Υγείας Δερβιζιάνων, Ιωάννινα
4Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
5Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι παρακολουθούνταν από δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ). Επί πλέον, διερευνήθηκαν πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη με 340 διαβητικούς ασθενείς που προσέρχονταν σε δομές της ΠΦΥ (κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία) στον νομό Ιωαννίνων. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο SF-12 για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, το ερωτηματολόγιο ADDQoL-19 το οποίο εκτιμά τις αντιλήψεις των διαβητικών σχετικά με την επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη στη ζωή τους και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Επίσης, αντλήθηκαν δεδομένα από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκε ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είχε αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών τόσο για τη διάσταση της «σωματικής κατάστασης» όσο και για τη διάσταση της «ψυχικής κατάστασης». Ο σακχαρώδης διαβήτης είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην «απόλαυση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου μου» και στην «ελευθερία να τρώω όπως επιθυμώ». Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή ανάλυση, οι ασθενείς που είχαν εύκολη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας είχαν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία. Επί πλέον, οι ασθενείς που είχαν εύκολη πρόσβαση στο νοσοκομείο και έκαναν προσεκτική διατροφή είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής. Όσον αφορά στη θεραπεία, οι ασθενείς που λάμβαναν και ινσουλίνη θεωρούσαν ότι επιβαρυνόταν περισσότερο η γενική κατάσταση της υγείας τους. Τέλος, η τακτική άσκηση (περπάτημα) σχετιζόταν με καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπ' όψη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εν λόγω ποιότητα. Επί πλέον, η εύκολη πρόσβαση και η καλύτερη διαχείριση των ασθενών στις μονάδες ΠΦΥ είναι σημαντικές στον έλεγχο της πορείας της νόσου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Ποιότητα ζωής, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής