Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 703-706

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Συλλοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό και ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
σε ανοσοεπαρκή ενήλικα με ατροφική γαστρίτιδα

Ι. Καλαντζής,1 M. Μπομπολή,2 Μ. Καραμπέλη,2 Α. Λιονή,2 Β. Σαμαράς,3 K. Γκούμας,1 Λ. Λαμπρόπουλος2
1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα
2Γ΄ Παθολογική Κλινική-Λοιμωξιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα
3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα

Η προσβολή του ανώτερου πεπτικού από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) σε ανοσοεπαρκή άτομα είναι σπάνια. Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ανοσοεπαρκούς ενήλικα με παρατεινόμενο εμπύρετο, καταβολή και υπόχρωμη αναιμία. Κατά την ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού διαπιστώθηκαν υπερτροφικές οιδηματώδεις πτυχές θόλου και βλεννογονικά οζίδια σώματος και άντρου στομάχου. Η ιστοπαθολογική και η ανοσοϊστοχημική μελέτη των βιοψιών ανέδειξε συλλοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό και ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori, HP) σε έδαφος ατροφικής γαστρίτιδας. Λόγω του νεαρού της ηλικίας, της απουσίας συνοδών νοσημάτων, αλλά κυρίως της ταχείας κλινικής βελτίωσης και αποκατάστασης των παθολογικών εργαστηριακών ευρημάτων χορηγήθηκε στον ασθενή μόνο θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοεπάρκεια, Γαστρίτιδα, Κυτταρομεγαλοϊός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής