Τελ. ενημέρωση:

   30-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 695-702

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η γνώση της ανατομίας του προσωπικού νεύρου για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων
Παρουσίαση περιπτώσεων

Α.Σ. Τζώρτζης,1 Ε. Παπουτσή,1 Γ. Τζώρτζης2
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», Τρίπολη

Η γνώση της ανατομίας του προσωπικού νεύρου είναι μέγιστης σημασίας για την αποφυγή τραυματισμού του σε επεμβάσεις της τραχηλογναθοπροσωπικής χώρας, καθώς η βλάβη του είναι μια σοβαρή επιπλοκή με βαρύτατες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η ακριβής γνώση της ανατομίας του και η ενδεδειγμένη χειρουργική τεχνική ανάλογα με την περίπτωση είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ακεραιότητάς του. Περιγράφονται 5 περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά σε γυναίκα 32 ετών με όγκο στην αριστερή παρωτίδα, η δεύτερη αναφέρεται σε ασθενείς με τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις, η τρίτη σε ασθενή ηλικίας 73 ετών με όγκο στη δεξιά ζυγωματική-υποκόγχια χώρα, η τέταρτη σε ασθενή ηλικίας 65 ετών με υποτροπή καρκινώματος στην αριστερή προωτιαία και κροταφική χώρα και η πέμπτη σε ασθενή ηλικίας 27 ετών με κατάγματα σπλαγχνικού κρανίου. Μέσα από τα περιστατικά γίνεται φανερό ότι ο επεμβαίνων πρέπει να είναι γνώστης της ανατομίας της περιοχής, του προσωπικού νεύρου και των διακλαδώσεών του και να έχει την ανάλογη εκπαίδευση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανατομία, Γναθοπροσωπικό τραύμα, Όγκοι κεφαλής-τραχήλου, Παρωτιδεκτομή, Προσωπικό νεύρο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής