Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 672-681

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Συμπτώματα οξέος και χρόνιου stress στο «Ψαλτήριον

Η. Μαζοκοπάκης
Παθολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, Σούδα, Χανιά και Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Το stress αποτελεί θεμελιώδη φυσιολογική αντίδραση ενός οργανισμού απέναντι σε απειλητικές για την ομοιόστασή του μεταβολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού περιβάλλοντός του. Διακρίνεται, ανάλογα με τη διάρκειά του, σε οξύ και χρόνιο stress, ενώ τα συμπτώματά του μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης λειτουργίας: στο συναίσθημα, στον γνωστικό μηχανισμό/σκέψη, στη συμπεριφορά και στο σώμα. Το χρόνιο stress αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για την ανθρώπινη υγεία, καθώς σχετίζεται με πολλές και σοβαρές χρόνιες ασθένειες, όπως είναι η κατάθλιψη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η νόσος Alzheimer κ.ά. Αν και ο όρος stress εισήχθη στην επιστήμη της Ψυχολογίας τον 20ό αιώνα, ρεαλιστικές περιγραφές συμπτωμάτων stress ανευρίσκονται, αιώνες πριν, στην Παλαιά Διαθήκη (ΠΔ). Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπτώματα οξέος και χρόνιου stress/κατάθλιψης που βίωνε ο Ψαλμωδός Δαβίδ εξ αιτίας διαφόρων γεγονότων και αμαρτωλών πράξεων στη ζωή του, όπως αυτά καταγράφονται στο βιβλίο των Ψαλμών της ΠΔ, γνωστό και ως «Ψαλτήριον».

Λέξεις ευρετηρίου: Δαβίδ, Κατάθλιψη, Παλαιά Διαθήκη, Stress, Ψαλμοί, Ψαλτήριον.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής