Τελ. ενημέρωση:

   28-Sep-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019, 589-596

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τομογραφία ηλεκτρικής εμπέδησης θώρακα

Κ. Γρηγοριάδης,1 Α. Αρμαγανίδης2
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2B΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η τομογραφία ηλεκτρικής εμπέδησης θώρακα (ΤΗΕΘ) είναι μια σχετικά νέα απεικονιστική μέθοδος, η οποία βασίζεται στην καταγραφή της σύνθετης αντίστασης προκαθορισμένων περιοχών ενδιαφέροντος του θώρακα και με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων μπορεί να απεικονίσει μια διατομή του θώρακα στο ύψος του πέμπτου μεσοπλεύριου διαστήματος. Μέσω της ΤΗΕΘ επιτρέπεται η παρακολούθηση της κατανομής του πνευμονικού αερισμού, ενώ, παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα της καταγραφής των μεταβολών επιλεγμένων αναπνευστικών παραμέτρων, όπως του αναπνεόμενου και του λειτουργικού υπολειπόμενου όγκου. Η παρακολούθηση του πνευμονικού αερισμού και των μεταβολών της αναπνοής γίνεται σε πραγματικό χρόνο και καθώς μέσω της μεθόδου «οπτικοποιείται» η αναπνοή, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, όταν αυτό απαιτείται, όπως για παράδειγμα για τη διόρθωση των παραμέτρων του μηχανικού αερισμού ή τη διόρθωση της θέσης του ασθενούς. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ασθενείς με αναπνευστικές νόσους, διασωληνωμένους και μη. Βασικό πλεονέκτημα της ΤΗΕΘ έναντι των άλλων απεικονιστικών μεθόδων είναι η έλλειψη ανεπιθύμητων ενεργειών αλλά και το μικρό κόστος, ενώ σημαντικό μειονέκτημα είναι η χαμηλή σχετικά ανάλυση απεικόνισης συγκριτικά με τους κλασικούς τομογράφους. Οι κλινικές εφαρμογές της αναφέρονται κυρίως στην παρακολούθηση της αναπνοής και κατ' επέκταση στη βελτίωση του πνευμονικού αερισμού τόσο τοπικά όσο και γενικευμένα. Έτσι, με τη βοήθεια του τομογράφου εμπέδησης μπορεί να πραγματοποιηθεί τιτλοποίηση της PEEP των μηχανικά αεριζόμενων ασθενών, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των χειρισμών για την επιστράτευση των κυψελίδων, διερεύνηση της καταλληλότητας της τοποθέτησης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της υποστήριξής του με μηχανικό αερισμό, παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τόσο της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας όσο και πολλών άλλων εφαρμογών που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Απεικονιστικές μέθοδοι, Τομογραφία ηλεκτρικής εμπέδησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής