Τελ. ενημέρωση:

   27-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 277-280

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πνευμάτωση εντέρου: Αποτελεί σε κάθε περίπτωση οξύ χειρουργικό πρόβλημα;

Α. Χατζηγεωργιάδης, Κ. Μπουλάς
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα

Η πνευμάτωση του εντέρου είναι μια σπάνια κατάσταση που μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής στο πλαίσιο πολυάριθμων υποκείμενων γαστρεντερικών, πνευμονικών και συστηματικών νοσημάτων. Η πνευμάτωση του εντέρου μπορεί να αντιπροσωπεύει μια καλοήθη ή μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η εντερική απόφραξη, η διάτρηση και η ισχαιμία, καθώς επίσης και η κεραυνοβόλος κολίτιδα αποτελούν τις πλέον απειλητικές για τη ζωή αιτίες της κατάστασης αυτής. Στην κλινική πράξη, είναι συχνά δύσκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα στην απειλητική για τη ζωή και στην καλοήθη πνευμάτωση του εντέρου, μια απόφαση που θα πρέπει να βασίζεται στην παρουσία ή μη ανησυχητικών κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων, και θα καθορίσει τη συντηρητική ή τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Λέξεις ευρετηρίου: Πνευμάτωση εντέρου, Συντηρητική αντιμετώπιση, Χειρουργική αντιμετώπιση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής