Τελ. ενημέρωση:

   26-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 176-185

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κεφαλαλγία και η επίδρασή της σε επαγγελματίες υγείας του κλινικού χώρου

Δ. Αλαμάνου,1 Χ. Βασιλάκη,1 Ε. Ζησιμοπούλου2
1Β΄ Παθολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα
2«Ευρωκλινική» Αθηνών, Αθήνα

Η πλειοψηφία των ανθρώπων, αδιαμφισβήτητα, έχει βιώσει ένα είδος κεφαλαλγίας κάποια στιγμή στη ζωή τους, ενώ για ορισμένους αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση και στην επιδείνωση της κεφαλαλγίας είναι και η εργασία. Οι επαγγελματίες υγείας του κλινικού χώρου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κεφαλαλγιών, σε σχέση με τον γενικότερο πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση της κεφαλαλγίας και της επίδρασής της στις καθημερινές και επαγγελματικές δραστηριότητες των επαγγελματιών υγείας του κλινικού χώρου. Η κεφαλαλγία, αν και αποτελεί την πλέον συχνή νευρολογική διαταραχή στις περισσότερες κοινότητες, υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται σε σημαντικό βαθμό. Οι επαγγελματίες υγείας του κλινικού χώρου εμφανίζουν κεφαλαλγίες σε υψηλά ποσοστά, οι οποίες, πολύ συχνά, προκαλούν στους πάσχοντες επαγγελματικές και προσωπικές δυσκολίες, όπως μείωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και χαμένες ώρες από την εργασία. Επίσης, κεφαλαλγίες σε μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζονται στις γυναίκες, στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε νεότερους εργαζόμενους, με μειωμένα έτη υπηρεσίας, ενώ μεγάλο ποσοστό των πασχόντων δεν χρησιμοποιεί κάποιο μέσο για τη διαχείρισή τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτικότητα, Δραστηριότητες, Επαγγελματίες υγείας, Ημικρανία, Κεφαλαλγία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής