Τελ. ενημέρωση:

   26-Feb-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2019, 151-165

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το καρδιοηπατικό σύνδρομο

Ι. Δημητρόγλου, Η. Μάνη, Σ.Π. Ντουράκης
2η Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ καρδιάς και ήπατος περιγράφονται με τον όρο «καρδιοηπατικό σύνδρομο» (ΚΗΣ). Το όργανο που παρουσιάζει την πρωταρχική βλάβη και ο χρόνος εγκατάστασης αυτής καθορίζουν τους πέντε υποτύπους του συνδρόμου. Πιο αναλυτικά, στο ΚΗΣ τύπου 1 προεξάρχει η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια των δεξιών κοιλοτήτων οδηγεί σε αύξηση της υδροστατικής πίεσης του ήπατος, διάταση των κολποειδών και ακολούθως κυτταρική υποξία και απόφραξη των ενδοηπατικών χοληφόρων. Αντίθετα, η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια οδηγεί σε ισχαιμική ηπατίτιδα στο πλαίσιο της γενικευμένης ιστικής υποάρδευσης. Στο ΚΗΣ τύπου 2, η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια συνοδεύεται από χρόνια συμφόρηση του ήπατος που οδηγεί σε χαρακτηριστικές μόνιμες ιστολογικές αλλοιώσεις. Στο ΚΗΣ τύπου 3 η βασική διαταραχή είναι η οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία συστηματικής φλεγμονής, άρα και υπερδυναμικής κυκλοφορίας, οδηγώντας τελικά σε αύξηση του καρδιακού έργου. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, ιδίως επί υποκείμενης λανθάνουσας καρδιοπάθειας. Το ΚΗΣ τύπου 4 περιγράφεται παραδοσιακά με τον όρο «κιρρωτική καρδιομυοπάθεια». Σε αυτή την περίπτωση η χρόνια ηπατική ανεπάρκεια οδηγεί σε δυσλειτουργία του καρδιακού κυττάρου και διαταραχή της ισορροπίας του αδρενεργικού συστήματος. Οι καρδιολογικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαστολική αλλά και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και ποικίλες μορφές ηλεκτροκαρδιογραφικών διαταραχών. Tέλος, στο ΚΗΣ τύπου 5 υπάγονται νοσήματα με ταυτόχρονη προσβολή καρδιάς-ήπατος, όπως η αμυλοείδωση, η σαρκοείδωση και η αιμοχρωμάτωση, αλλά και καρδιολογικά φάρμακα με ηπατοτοξική δράση όπως η αμιωδαρόνη. Σε όλες τις κλινικές μορφές του συνδρόμου η θεραπεία στοχεύει στην άρση της υποκείμενης αιτίας και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρδιακή ανεπάρκεια, Καρδιακό ήπαρ, Καρδιοηπατικό σύνδρομο, Κίρρωση ήπατος, Κιρρωτική καρδιομυοπάθεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής