Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2018, 36-45

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Υπάρχει επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εγκληματικότητα;
Αναλύοντας τα δεδομένα από την πρόσφατη διεθνή και ελληνική κρίση

Γ. Κωνσταντακόπουλος,1,2 Γ. Τσούβελας,1 Β. Κονταξάκης1
1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
2Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, UK

Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένοι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, όπως η φτώχεια, οι οικονομικές ανισότητες και η ανεργία, σχετίζονται ισχυρά με το επίπεδο της εγκληματικότητας, της βίας, καθώς και γενικότερα της δημόσιας υγείας. Σύγχρονες μελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας αυξάνονται σε περιόδους ύφεσης και μειώνονται σε φάσεις ανάκαμψης της οικονομίας. Ωστόσο, έχει αμφισβητηθεί η γενικευσιμότητα των παραπάνω ευρημάτων. Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει τη διεθνή βιβλιογραφία για τη σχέση της εγκληματικότητας με τις οικονομικές υφέσεις και συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες, καθώς και τα νέα εμπειρικά δεδομένα που παρείχε η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση, που έπληξε σφοδρά πολλές χώρες. Ειδικότερα, από τα ευρήματα των περισσότερων μακροχρόνιων μελετών τεκμηριώνεται μία σαφής επίδραση των οικονομικών κύκλων στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, αλλά όχι στα βίαια εγκλήματα. Από τους ειδικούς μακρο-οικονομικούς παράγοντες, περισσότερο έχει μελετηθεί ο ρόλος της ανεργίας, η οποία εμφανίζει σημαντική επίδραση στην εγκληματικότητα, κυρίως όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντιπαραβολή των σύγχρονων δεδομένων ή των ευρημάτων από μακροχρόνιες αναλύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας, με ερευνητικά στοιχεία από την πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2008–2014 στην Ελλάδα, σημαντική και συνεχής αυξητική τάση παρουσιάστηκε σε πολλούς τύπους εγκλημάτων, αλλά όχι σε όλους. Οι αποκλίσεις και οι ιδιαιτερότητες που αναδείχθηκαν κατά την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση, μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω αναζήτηση και έρευνα γύρω από τους παράγοντες που διαμεσολαβούν στη σχέση μεταξύ ύφεσης και εγκληματικότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεργία, Εγκληματικότητα, Ελλάδα, Οικονομική κρίση, Ύφεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής