Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2018, 17-26

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης:
Κοινωνικοοικονομικοί προσδιοριστές της κατάθλιψης

Μ. Οικονόμου,1,2 Μ. Χαρίτση,2 Λ.Ε. Πέππου,2 Ε. Διέτη,2 Κ. Σουλιώτης3
1Α' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
2Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Αθήνα
3Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν συνδεθεί με ποικίλα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας και ειδικά με την κατάθλιψη, η οποία, μέσω διαφορετικών οδών, αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή για την ψυχική υγεία του πληθυσμού εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η παρούσα ανασκόπηση επιχειρεί να συγκεντρώσει τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναδεικνύουν τη σχέση οικονομικών παραγόντων με την κατάθλιψη και, σε συνέχεια, να παρουσιάσει πρόσφατα στοιχεία από ελληνικές έρευνες που αναφέρονται στην επίδραση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην επικράτηση της μείζονος κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό. Διεθνή ερευνητικά στοιχεία καταδεικνύουν την επίπτωση που φέρουν στην ψυχική υγεία το χαμηλό οικονομικό επίπεδο, η ανεργία, η εργασιακή επισφάλεια, τα χρέη και η παρουσία οικονομικών πιέσεων, ως παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση κατάθλιψης. Στην Ελλάδα, σειρά επαναλαμβανόμενων διατμηματικών μελετών που διεξήγαγε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) επιβεβαιώνει την αύξηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας και ειδικά της μείζονος κατάθλιψης από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Οι εν λόγω μελέτες αποτυπώνουν τη συσχέτιση της μηνιαίας επικράτησης της μείζονος κατάθλιψης με τη σοβαρή οικονομική δυσχέρεια, καθώς και τον ρόλο κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών μεταβλητών στη σχέση αυτή. Τα ευρήματα των μελετών του ΕΠΙΨΥ καθιστούν σαφές ότι η κατάθλιψη αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, καθώς ο βαθμός αύξησης της επικράτησής της αποτυπώνεται ιδιαίτερα ανησυχητικός.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεργία, Κατάθλιψη, Οικονομική δυσχέρεια, Οικονομική κρίση, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής