Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 834-841

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ηθικά ζητήματα στην ευθανασία και στην ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Δ. Φράγκου, Π. Γαλάνης
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Σε πολλές περιπτώσεις η ιατρική επιστήμη, παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μπορεί να προσφέρει αρκετά σε ασθενείς τελικού σταδίου. Η ευθανασία και η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ασθενείς να επισπεύσουν τη διαδικασία του επικείμενου θανάτου και να ανακουφιστούν από τον δυσβάσταχτο πόνο που βιώνουν. Εν τούτοις, η ευθανασία και η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία εγείρουν ποικίλα ηθικά ζητήματα, τα οποία οδηγούν σε αντιπαραθέσεις μεταξύ νομικών, επαγγελματιών υγείας, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και θεολόγων. Πιο συγκεκριμένα, τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται αφορούν στη νομιμοποίηση της ευθανασίας και της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας σε ορισμένες χώρες, καθώς και τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων έπειτα από την πλήρη πληροφόρησή τους. Επί πλέον, ο Όρκος του Ιπποκράτη προτρέπει τους ιατρούς να μην παρέχουν βοήθεια στους ασθενείς προκειμένου να πεθάνουν, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της ευθανασίας και της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Υπάρχουν άτομα που τίθενται υπέρ της ευθανασίας και της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, εξ αιτίας του αντίκτυπου που έχουν οι πράξεις αυτές στους ίδιους τους ασθενείς, στις οικογένειές τους, στην οικονομία και στο σύστημα υγείας, ενώ άλλοι απορρίπτουν τις εν λόγω ενέργειες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται την ευθανασία και την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Συμπερασματικά, τα ηθικά ζητήματα δεν σχετίζονται μόνο με τους ασθενείς, αλλά αφορούν και στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο με σεβασμό στην αυτονομία και στα δικαιώματα των ασθενών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των διαφωνιών και των αντιπαραθέσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματίες υγείας, Ευθανασία, Ηθικά ζητήματα, Ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής