Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 807-808

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διερευνώντας τις επιδράσεις της ορθόδοξης χριστιανικής νηστείας στην ανθρώπινη υγεία

Η. Μαζοκοπάκης,1,2 Χ. Καραγιάννης2
1Παθολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, Σούδα, Χανιά Κρήτης,
2Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Την τελευταία εικοσαετία, αρκετές μελέτες που αφορούν στην επίδραση της ορθόδοξης χριστιανικής νηστείας στην ανθρώπινη υγεία έχουν δημοσιευτεί. Πρόκειται για ετερογενείς ερευνητικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων νηστείας και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εκτιμήσουν με ασφάλεια τις μακροπρόθεσμες, μάλλον ευεργετικές, επιδράσεις της θρησκευτικής αυτής νηστείας στην ανθρώπινη ψυχοσωματική υγεία. Στην παρούσα εργασία επισημαίνονται τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας ερευνητής κατά τον σχεδιασμό ή τη διεξαγωγή τέτοιων μελετών, τα οποία και δικαιολογούν τον περιορισμένο σχετικά αριθμό τους στην ιατρική βιβλιογραφία.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμπόδια, Ορθόδοξη νηστεία, Προβλήματα, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής