Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 784-790

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός προληπτικής μακροχρόνιας χρήσης ασπιρίνης σε ασθενείς
που προσέρχονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα

Α. Παπαϊωάννου, A.E. Κωνσταντινίδη, Δ. Αραβαντινός, Α. Πριμικύρη, Φ. Ασημακοπούλου, Ζ. Μαυρομιχάλη
Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, Καπανδρίτι, Αττική

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της συχνότητας λήψης χαμηλής δόσης ασπιρίνης ως πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, σε ασθενείς που προσήλθαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 928 ασθενείς που προσήλθαν σε τακτικό ιατρείο στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, σε διάστημα 6 μηνών. Καταγράφηκαν τα νοσήματα από τα οποία έπασχαν και η λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή. Μελετήθηκε η σχετική συχνότητα του αριθμού των ασθενών που έκαναν μακροχρόνια λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε σχέση με το σύνολο των συμμετεχόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο μέσος όρος της ηλικίας του μελετώμενου πληθυσμού ήταν τα 70,4 έτη, ενώ ποσοστό 18,1% βρέθηκε να είναι ηλικίας >80 ετών. Από το συνολικό δείγμα, ασπιρίνη λάμβανε το 14,2%, με τους ασθενείς ηλικίας >80 ετών να αποτελούν το 16,1% του σχετικού δείγματος. Το ποσοστό των ασθενών με στεφανιαία νόσο που υποβλήθηκαν σε δευτερογενή πρόληψη με ασπιρίνη ήταν 44,3%, ενώ ως πρωτογενή πρόληψη λάμβαναν μακροχρόνια ασπιρίνη οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη σε ποσοστό 14,1%, οι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα λιπιδίων αίματος (11,8%) και οι ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση (9,7%). Οι καπνιστές αποτέλεσαν το 16,8%. Η στεφανιαία νόσος και η υπερλιπιδαιμία φάνηκαν να είναι ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες για λήψη ασπιρίνης (odds ratio [OR]=3,138 και OR=1,925, αντίστοιχα, p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στον πληθυσμό της παρούσας μελέτης, το ποσοστό που βρέθηκε να κάνει προληπτική, μακροχρόνια χρήση ασπιρίνης ήταν μικρό, τόσο για πρωτογενή όσο και για δευτερογενή πρόληψη, με τους γηραιότερους ασθενείς να επικρατούν, παρά το γεγονός ότι ήταν περισσότερο ευπαθείς στις ανεπιθύμητες ενέργειες της εν λόγω αγωγής. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη της εξατομικευμένης εκτίμησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασπιρίνη, Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Μακροχρόνια χρήση, Πρόληψη, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής