Τελ. ενημέρωση:

   25-Nov-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 757-764

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πολλαπλές διαστάσεις της διαδικασίας της γήρανσης
Τι γνωρίζουμε για αυτές;

Κ.Χ. Γκουβάς, Γ. Σούλης, Δ.Β. Παναγιωτάκος
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Η γήρανση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, αλλά ο ρυθμός και η έκταση της γήρανσης του κάθε ατόμου ποικίλλει. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που ακόμη και σε μεγάλη ηλικία είναι υγιείς, αυτόνομοι, γνωστικά και σωματικά λειτουργικοί και παραμένουν ενεργά μέλη της κοινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ηλικιωμένοι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, νευροεκφυλιστικές παθήσεις και διάφορες αναπηρίες που τους καθιστούν μη αυτόνομους και συχνά τους οδηγούν στην εξάρτηση από άλλους και στην κοινωνική απομόνωση. Επακόλουθα, η μελέτη των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της γήρανσης είναι πολύ σημαντική για τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου. Ακόμη περισσότερο, η κατανόηση των συμπεριφορικών παραγόντων όπως οι διατροφικές συνήθειες, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι οικογενειακές σχέσεις και οι σπουδές, που μπορούν να επηρεάσουν την υγιή γήρανση, ανοίγει νέους δρόμους παρέμβασης από τις αρχές που καθορίζουν πολιτικές δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, πολλές μελέτες δείχνουν την ευεργετική επίδραση μιας διατροφής με περιορισμένες θερμίδες ή μιας πλούσιας σε αντιοξειδωτικά διατροφής στην αύξηση της μακροζωίας και στην υγιή γήρανση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μελέτες που συνδέουν το κάπνισμα με την επιτάχυνση της διαδικασίας της γήρανσης και διάφορες χρόνιες νόσους και άλλες οι οποίες αναδεικνύουν τη σωματική δραστηριότητα ως πιθανό αναστολέα της. Επιπλέον, ένα υψηλό κοινωνικοοι-oικονομικό επίπεδο μπορεί να εξασφαλίζει ανετότερες συνθήκες διαβίωσης και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στον κάτοχό του, ενώ οι οικογενειακές σχέσεις μπορεί να λειτουργήσουν τόσο ευεργετικά όσο και αρνητικά στη διαδικασία της γήρανσης. Τα πολλά έτη σπουδών φαίνεται να συνδέονται με καλύτερη γνωστική λειτουργικότητα σε μεγάλη ηλικία. Πολιτικές δημόσιας υγείας που θα παρεμβαίνουν σε αυτές τις παραμέτρους θα μπορούσαν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην υγιή γήρανση ολόκληρου του πληθυσμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, Συνήθειες ζωής, Υγιής γήρανση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής