Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 698-705

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο «Νόμος» της Ιπποκρατικής Συλλογής
Ερμηνεία και σύγχρονες προεκτάσεις

Χ. Κανακάρης,1 Τ. Νικολοπούλου,2 Ρ. Χατζηκυριάκου1
1Αιματολογικό Τμήμα, Εργαστηριακός Τομέας, Νοσοκομειακή Μονάδα «Σισμανόγλειο», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ», Μαρούσι
2Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Ο «Νόμος» αποτελεί ένα από τα περίπου 60 έργα που συνθέτουν την Ιπποκρατική Συλλογή και έχει ηθικό και ευρύτερα φιλοσοφικό χαρακτήρα. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται αρχικά μια ερμηνεία του αρχαίου κειμένου. Στον «Νόμο» αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της ιατρικής τέχνης. Όμως, αναφέρεται ότι οι αμαθείς «ιατροί» και οι αδαείς κριτές τους πλήττουν το κύρος της ιατρικής τέχνης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες από την πολιτεία βάσει των οποίων θα επιβάλλονται πρόστιμα στους αγύρτες ιατρούς. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει γνώστης της Ιατρικής και κατ' επέκταση να την ασκεί ορθά πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: φυσική κλίση, κατάλληλη εκπαίδευση και έναρξη αυτής από την παιδική ηλικία, ευνοϊκό περιβάλλον, φιλοπονία και διάθεση χρόνου. Μόνο όταν αποκτήσει την αληθινή γνώση θα αποκαλυφθεί η θεία πραγματικότητα. Ακολούθως, στην παρούσα μελέτη, θέματα όπως η ιατρική εκπαίδευση, το ιατρικό δίκαιο, η ιατρική επιστήμη, που αναδεικνύονται στο αρχαίο κείμενο, σχολιάζονται αναφορικά με τις σύγχρονές τους προεκτάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρική εκπαίδευση, Ιατρική επιστήμη, Ιατρικό δίκαιο, «Νόμος» Ιπποκρατικής Συλλογής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής