Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 601-611

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο αντίκτυπος του καρκίνου στον ασθενή και στους φροντιστές και η σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης

Μ. Ανδριοπούλου,1 Δ. Χάρος,2 Ε. Στεργιάδη2
1Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα
2Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Αθήνα

Το βίωμα μιας χρόνιας ασθένειας, όπως ο καρκίνος, επιδρά καταλυτικά στους ασθενείς αφού τα συμπτώματα είναι πολλαπλά. Η ψυχική ισορροπία των ογκολογικών ασθενών διαταράσσεται, αφ' ενός γιατί αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο του σώματός τους και η εξάρτηση από ένα άτομο-φροντιστή καθίσταται αναπόφευκτη, και αφ' ετέρου επειδή το μέλλον δεν είναι δεδομένο, καθώς η πρόγνωση της νόσου είναι αβέβαιη. Αυτή η δύσκολη περίοδος έχει ως αντίκτυπο τον αποσυντονισμό όλης της οικογένειας, γιατί οι σχέσεις και οι ρόλοι μεταβάλλονται μεταξύ των μελών της. Ωστόσο, η επιβάρυνση στη ζωή του φροντιστή είναι ολιστική καθώς το έργο της φροντίδας είναι δύσκολο και επίπονο. Ενθάρρυνση για τους ασθενείς αποτελούν τα προγράμματα ενδυνάμωσης, τα οποία σκοπεύουν να ενισχύσουν τον ασθενή στη χειραφέτηση και στην επανάκτηση του ελέγχου στην ασθένεια. Το διαδίκτυο αποτελεί θεμέλιο λίθο για τους ασθενείς με νεοπλασίες, αφού μπορούν να ενταχθούν σε ειδικές ομάδες και να διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικά με τη νόσο τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαδίκτυο, Ενδυνάμωση ασθενούς, Επιβάρυνση φροντιστή, Καρκίνος, Ρόλος οικογένειας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής