Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 558-560

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Επιγλωττίτιδα σε ενήλικα
Μια υπαρκτή απειλή

Α. Αριστοδήμου, Γ. Πάρπας, Α. Σπυρόπουλος, Π. Νεάρχου
Παθολογική Κλινική, Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας, Κύπρος

Η επιγλωττίτιδα στους ενήλικες αποτελεί μια σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, αφού μπορεί να συνοδεύεται από δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές, όπως η απόφραξη των αεραγωγών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός περιστατικού επιγλωττίτιδας σε ενήλικα που προσήλθε με δυσκαταποσία, δύσπνοια, οίδημα τραχήλου και δυσχέρεια στην ομιλία. Ο ασθενής τέθηκε σε πιπερακιλίνη/ταζομπακτάμη για 6 ημέρες και στη συνέχεια σε λεβοφλοξασίνη και έλαβε εξιτήριο σε πολύ καλή κλινική κατάσταση, με σχεδόν πλήρη αποκατάσταση των αιματολογικών και των βιοχημικών του εξετάσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενήλικας, Επιγλωττίτιδα, Σημείο αντίχειρα.Δαπάνες υγείας, Μεταρρυθμίσεις, Οικονομική κρίση, Χρηματοδότηση συστημάτων υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής