Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 535-538

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σύστημα βιοεπαγρύπνησης για την ποιότητα και την ασφάλεια ιατρικών προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης

Β. Γκιόκα,1 Π. Τσιριγώτης,3 Μ. Σαρρής,2 Σ. Σούλης,2 Γ. Δημητριάδης,3 Α. Κωστάκης,1 Ι. Μπολέτης4
1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
2Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα
3Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η πρόοδος στην επιστήμη και στην τεχνολογία όσον αφορά στις υπηρεσίες υγείας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των μεθόδων αναγέννησης και αντικατάστασης φθαρμένων οργάνων, ιστών και κυττάρων, με τη χρήση μέρους των συστατικών του ανθρώπινου σώματος για τη δημιουργία ιατρικών προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης, τα οποία προορίζονται για κλινική χρήση. Ωστόσο, στις δραστηριότητες αυτές στις οποίες χρησιμοποιούνται προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης, από τη δωρεά έως και την εν συνεχεία φροντίδα του λήπτη, τα ιατρικά προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης εκτίθενται σε κινδύνους ειδικών επιπλοκών, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών. Το σύστημα βιοεπαγρύπνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ιστών και των κυττάρων που προορίζονται για την εφαρμογή τους στον άνθρωπο. Το σύστημα ποιότητας επικεντρώνεται στην πρόληψη λαθών και σφαλμάτων, διατηρώντας ένα σταθερό πρότυπο συμφωνημένων προσδιορισμών για τους ιστούς και τα κύτταρα που προορίζονται για την κλινική εφαρμογή. Η εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, η ανάπτυξη ιατρικών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κωδικού και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας αποσκοπούν στην επαγρύπνηση και στην επιτήρηση των ιατρικών προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης από τη δωρεά μέχρι και την εφαρμογή τους στον άνθρωπο.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοεπαγρύπνηση, Κύτταρα, Ποιότητα/ασφάλεια, Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα/αντιδράσεις ιστοί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής