Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2018, 454-463

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύνδρομο μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας (PICS)

Γ. Σιδηράς, Β. Γεροβασίλη, Ε. Πατσάκη, Β. Καραβίτη, Χ. Ρούτση, Σ. Νανάς
Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τα τελευταία 15 έτη παρατηρείται σημαντική αύξηση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) με παράλληλη αύξηση της βαρύτητας των περιστατικών που νοσηλεύονται σε αυτή. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, υπάρχει σημαντική αύξηση του αριθμού των ασθενών που επιβιώνουν και εξέρχονται από τη ΜΕΘ. Μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ ένας αριθμός ασθενών επιστρέφει στο γνωσιακό και στο λειτουργικό επίπεδο που είχαν πριν από την είσοδό τους σε αυτή, ενώ από την άλλη πλευρά ένα σημαντικό μέρος παρουσιάζει σοβαρές γνωσιακές, λειτουργικές και ψυχολογικές διαταραχές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έξοδό του. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι οικογένειές τους εμφανίζουν συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, μετατραυματικού stress, καθώς και προβλήματα στον ύπνο. Ο όρος που έχει επικρατήσει για την έκφραση του συνδυασμού των γνωσιακών, των λειτουργικών και των ψυχολογικών διαταραχών που οφείλονται στη νοσηλεία στη ΜΕΘ και εμφανίζονται μετά την έξοδο από αυτή, αφορώντας τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους, είναι σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ (post intensive care syndrome, PICS).

Λέξεις ευρετηρίου: Μονάδα εντατικής θεραπείας, Μυοπάθεια, Ποιότητα ζωής, Σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής