Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 412-415

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πολυεστιακά γλοιώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας:
Κλινική συζήτηση επί πολλαπλών σύγχρονων εστιών

Α. Αθανασίου,1,2 Α. Πρασσάς,1 Γ. Αλεξόπουλος,1 Κ. Τσολέκα1
1Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη,
2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Τα πολυεστιακά γλοιώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας αποτελούν μια ασυνήθιστη κλινική οντότητα που παρουσιάζει ορισμένα αμφισβητούμενα χαρακτηριστικά όσον αφορά στη διαγνωστική και στη θεραπευτική προσέγγιση. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η προσέγγισή μας στη διαχείριση μιας σειράς από 4 κλινικές περιπτώσεις και έγινε προσπάθεια διερεύνησης των νεότερων πτυχών αυτών των εξεργασιών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τονίζεται η ανάγκη εκτέλεσης βιοψίας, αμέσως μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, για τη διαφοροποίηση των πολυεστιακών γλοιωμάτων από εγκεφαλικές μεταστάσεις και τη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπευτικής αγωγής. Καθώς η ακρίβεια της απεικόνισης αυξάνεται, αυξάνει παράλληλα και η συχνότητα εμφάνισης διαγνωσμένων πολυεστιακών βλαβών στους εν λόγω ασθενείς. Με βάση τη βιβλιογραφία, συζητώνται οι παθογενετικές υποθέσεις, καθώς επίσης τα κλινικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των συγκεκριμένων κακοηθειών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπλαστικό γλοίωμα, Γλοιοβλάστωμα, Γλοίωμα υψηλού βαθμού κακοήθειας, Πολυεστιακό γλοιοβλάστωμα, Πολυεστιακό γλοίωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής