Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 337-350

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

O ρόλος της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου

A. Αργυρίου, Π. Ρουσάκης, Ν. Παπαϊωάννου, Ο. Μπενιάτα, Π. Βίτσος, Ι. Κωστόπουλος, Ο. Τσιτσιλώνη, Π. Σαμαρά
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και των στοιχείων του για να αποκριθούν έναντι του όγκου. Χωρίζεται σε δύο τύπους πρωτοκόλλων: την παθητική και την ενεργό ανοσοθεραπεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παθητικής ανοσοθεραπείας είναι η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων και κυτταροκινών, καθώς και η μεταφορά στον ασθενή ex vivo ενεργοποιημένων κυττάρων του ανοσοποιητικού του συστήματος. Η ενεργός ανοσοθεραπεία αφορά κυρίως στα αντικαρκινικά εμβόλια (πεπτιδικά εμβόλια, εμβόλια με τη χρήση δενδριτικών κυττάρων και εμβόλια από αλλογενή καρκινικά κύτταρα), στους αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος και στους ογκολυτικούς ιούς. Στην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιαστούν τα πλέον δημοφιλή πρωτόκολλα ανοσοθεραπείας του καρκίνου και αποτελέσματα από τις αντίστοιχες κλινικές δοκιμές. Η μέχρι σήμερα κλινική εμπειρία και η αποτελεσματικότητα αυτών των πρωτοκόλλων υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός περισσοτέρων της μίας ανοσοθεραπευτικών προσεγγίσεων, σε συνδυασμό με τις κλασικές αντικαρκινικές θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η στοχευμένη ή η επιγενετική θεραπεία, βελτιώνουν αισθητά τα κλινικά αποτελέσματα και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο, παρατείνοντας σημαντικά την επιβίωσή τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοθεραπεία του καρκίνου, Αναστολείς σημείων ελέγχου, Δενδριτικά κύτταρα (DCs), Μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs), Πεπτιδικά εμβόλια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής