Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 322-336

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Επιπλοκές καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων από το ήπαρ

Η. Μάνη, Λ. Βασίλιεβα, Σ.Π. Ντουράκης
2η Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η λειτουργία ήπατος και καρδιάς παρουσιάζει στενή αλληλεπίδραση και αναγνωρίζεται πληθώρα οξέων αλλά και χρόνιων καταστάσεων με εκδηλώσεις και από τα δύο όργανα. Σε αυτές υπάγονται και οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, μετά τις οποίες παρατηρείται διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας έως και στο 10% των ασθενών. Η ηπατική προσβολή κυμαίνεται από την ασυμπτωματική τρανσαμινασαιμία ή υπερχολερυθριναιμία έως την απειλητική για τη ζωή οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Οι μηχανισμοί της ηπατικής βλάβης είναι ποικίλοι και περιλαμβάνουν τις επιπλοκές της ίδιας της επέμβασης, όπως η ισχαιμική ηπατίτιδα και ο μετεγχειρητικός ίκτερος, τη φαρμακευτική τοξικότητα και άλλες παθολογικές καταστάσεις με υψηλή επίπτωση στους βαρέως πάσχοντες. Η διάγνωση είναι κατά κύριο λόγο κλινική. Απαιτεί γνώση των σχετιζόμενων με την επέμβαση ηπατικών επιπλοκών, εκτενή κλινική εξέταση και λεπτομερή λήψη του ιστορικού, ιδίως αναφορικά με τροποποιήσεις της φαρμακευτικής αγωγής. Ο έλεγχος για ιογενή λοίμωξη είναι συχνά αναγκαίος και θέτει σε κάποιες περιπτώσεις τη διάγνωση. Ο απεικονιστικός έλεγχος σπάνια είναι βοηθητικός, ιδίως σε περιπτώσεις αλιθιασικής χολοκυστίτιδας και στην ανάδειξη διάτασης των ηπατικών φλεβών σε περιπτώσεις συμφορητικής ηπατοπάθειας. Η λήψη βιοψίας του ήπατος σπάνια έχει ένδειξη. Η θεραπεία είναι στοχευμένη, ανάλογα με την υποκείμενη αιτία. Στις περιπτώσεις καρδιακής ή κυκλοφορικής ανεπάρκειας, η άρση της υποκείμενης αιτίας οδηγεί σε ταχεία αποκατάσταση της ηπατικής βιοχημείας. Η πρόγνωση εξαρτάται από το υποκείμενο αίτιο και τη βαρύτητα της ηπατικής βλάβης. Όμως, η εμφάνιση ηπατικών επιπλοκών μετά την καρδιοχειρουργική επέμβαση σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατικές επιπλοκές, Ισχαιμική ηπατίτιδα, Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, Κίρρωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής