Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 295-312

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καρδιακή καχεξία και καρδιακή ανεπάρκεια
Ο ρόλος της διατροφής

Α. Αντουβά,1 Σ. Δημόπουλος,1 Σ. Αδαμόπουλος,2 Γ. Κολοβού,3 Α. Καραμπίνης1
1Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
2Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
3Μονάδα LDL Αφαίρεσης, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια συνοδεύεται συχνά από σοβαρές διαταραχές θρέψης, οι οποίες σε συνδυασμό με τη χρόνια φλεγμονή, τη νευρο-ορμονική διέγερση, καθώς και τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα συμβάλλουν στον φαύλο κύκλο της καρδιακής ανεπάρκειας, με προοδευτική κατάληξη την καρδιακή καχεξία. Η εμφάνιση καρδιακής καχεξίας με κύρια εκδήλωση την έντονη απώλεια βάρους οδηγεί σε ιδιαίτερα κακή ποιότητα ζωής, καθώς και σε δραματική αύξηση της θνησιμότητας των ασθενών. Μέχρι σήμερα, η καρδιακή καχεξία δεν επιδέχεται εξειδικευμένης θεραπείας. Παρ' ότι έχουν δοκιμαστεί πολλές εναλλακτικές θεραπείες, επί του παρόντος οι κύριοι πυλώνες της θεραπευτικής στρατηγικής αντιμετώπισης της καρδιακής καχεξίας αφορούν στη διατροφική παρέμβαση και στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας. Στόχοι της διατροφικής παρέμβασης είναι η επίτευξη και η διατήρηση του σωματικού βάρους του ασθενούς (χωρίς οίδημα) εντός του ιδανικού εύρους ή ελαφρώς χαμηλότερα, αποφεύγοντας περαιτέρω ιστική απώλεια, με μακροπρόθεσμη ανάκτηση των απολεσθέντων ενεργειακών αποθεμάτων. Εξειδικευμένες διατροφικές συστάσεις μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών δεν υπάρχουν. Οι ασθενείς πρέπει να καλύπτονται με την κατάλληλη παροχή θερμίδων ανάλογα με τις ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες, με εξατομικευμένη αύξηση των πρωτεϊνών, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση των απαραίτητων βιταμινών και ηλεκτρολυτών, ειδικότερα όταν συνυπάρχουν χρήση διουρητικών, νεφρική δυσλειτουργία ή εντερική δυσαπορρόφηση. Οι παρατεταμένες περίοδοι νηστείας πρέπει να αποφεύγονται, ενώ η εντερική διατροφή πρέπει να προτιμάται έναντι της παρεντερικής. Όσον αφορά στην άσκηση συστήνεται αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, με αερόβια προπόνηση αλλά και μυϊκή ενδυνάμωση ενάντια στην εξασθένηση των σκελετικών μυών. Μελλοντικά, περισσότερες μελέτες είναι αναγκαίες για τη διερεύνηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικής πρόληψης και θεραπείας της καρδιακής καχεξίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσκηση, Διαταραχές της θρέψης, Καρδιακή ανεπάρκεια, Καρδιακή καχεξία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής