Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 188-197

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κλινική αναγνώριση, επικοινωνιακές δεξιότητες και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με σύνδρομο Rett

Λ. Βωνιάτη,1 Ι. Χαραλάμπους2
1Πρόγραμμα Λογοθεραπείας, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
2Κλινική Λόγου, Ακοής και Ομιλίας, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το σύνδρομο Rett είναι γενετική νευρολογική διαταραχή που εκδηλώνεται πιο συχνά στα κορίτσια. Υπάρχει από τη γέννηση του ατόμου, αλλά τα κλινικά χαρακτηριστικά εκδηλώνονται εντονότερα συνήθως κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους της ζωής. Η γνωστική/νοητική και η επικοινωνιακή/γλωσσική στασιμότητα, οι κινητικές και οι αισθητηριακές δυσκολίες, οι συναισθηματικές και οι συμπεριφορικές διακυμάνσεις, οι στερεοτυπίες και η παλινδρόμηση των δεξιοτήτων αποτελούν τα βασικότερα κλινικά χαρακτηριστικά. Στους επί μέρους στόχους της ανασκόπησης συμπεριλήφθηκε ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας στην παρέμβαση. Η διεπιστημονική ομάδα, ανάλογα με τα κλινικά χαρακτηριστικά, συμβάλλει στην αξιολόγηση και στην αποκατάσταση μέσω ποικίλων φαρμακευτικών αγωγών, μεθόδων, θεραπειών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και χειρουργικών επεμβάσεων. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Επικοινωνιακές δεξιότητες, Θεραπευτικές παρεμβάσεις, Κλινική αναγνώριση, Σύνδρομο Rett.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής