Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 7-28

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νεότερα δεδομένα για τις βακτηριακές λοιμώξεις στην κίρρωση του ήπατος

Η. Μάνη, Λ. Βασίλιεβα, Σ.Π. Ντουράκης
2η Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι λοιμώξεις αποτελούν συχνή επιπλοκή της κίρρωσης λόγω δυσλειτουργίας της συστηματικής ανοσίας, η οποία επιτείνεται με την πρόοδο της ηπατικής νόσου. Ο κίνδυνος αυξάνεται περαιτέρω λόγω του φαινομένου της βακτηριακής μετατόπισης ως συνέπεια της αναποτελεσματικής τοπικής άμυνας του εντερικού βλεννογόνου και της βακτηριακής υπερανάπτυξης. Η λοίμωξη οδηγεί στην ανάπτυξη εκσεσημασμένης φλεγμονώδους αντίδρασης μέσω αύξησης των επιπέδων των προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Οι εν λόγω κυτταροκίνες, επιδρώντας σε πληθώρα υποδοχέων και σηματοδοτικών μορίων, προκαλούν επιδείνωση της υπερδυναμικής κυκλοφορίας και περαιτέρω αιμοδυναμική επιβάρυνση, βλάβες τελικών οργάνων με προεξάρχουσα την οξεία νεφρική βλάβη, καθώς και διαταραχές του μηχανισμού της πήξης. Στην κλινική πράξη, τα ανωτέρω εκφράζονται ως επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας που συχνά πληροί τα κριτήρια της οξείας επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας, ως εκδήλωση επιπλοκών της κίρρωσης (κιρσορραγία, εγκεφαλοπάθεια, ηπατονεφρικό σύνδρομο) και ως εμφάνιση συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης, σήψης και σηπτικής καταπληξίας. Έτσι, η λοίμωξη συσχετίζεται με τετραπλάσια αύξηση της θνητότητας του κιρρωτικού ασθενούς. Η έγκαιρη διάγνωση των λοιμώξεων αποτελεί συχνά πρόκληση καθώς οι καθιερωμένοι κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες δεν είναι ευαίσθητοι και ειδικοί στους κιρρωτικούς ασθενείς. Συχνά υπάρχει λευκοπενία λόγω του υπερσπληνισμού, χαμηλή αρτηριακή πίεση και ταχυσφυγμία εξ αιτίας της πυλαίας υπέρτασης και της υπερδυναμικής κυκλοφορίας, ταχύπνοια λόγω ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, ενώ ο πυρετός μπορεί να απουσιάζει. Επί πλέον, οι αιμοκαλλιέργειες θετικοποιούνται μόλις στο 40%. Προφυλακτική αντιβίωση χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας, με ασκίτη και συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και με κιρσορραγία. Είναι απαραίτητες περισσότερες μελέτες, σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, για τον καθορισμό των βέλτιστων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των λοιμώξεων σε κιρρωτικούς ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Βακτηριακές λοιμώξεις, Βακτηριακή μετατόπιση, Κίρρωση, Σήψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής