Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 44-49

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η σημασία της βιταμίνης D στη νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

Δ. Καλογηράτου,1 Γ. Χρούσος2
1Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Α΄ Τμήμα Παιδιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η διερεύνηση της επίδρασης της βιταμίνης D στα αυτοάνοσα νοσήματα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ΝΙΑ) θεωρείται η πλέον κοινή χρόνια νόσος της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, ενώ είναι άγνωστης αιτιολογίας. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ελάχιστες είναι οι έρευνες που επικεντρώνονται στη σύνδεσή της με τη βιταμίνη D. H παρατηρούμενη υψηλή επικράτηση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στη ΝΙΑ αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα υγείας για τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα ευαίσθητη, ομάδα ασθενών που κινδυνεύουν από κατάγματα και επιβράδυνση της αύξησης. Η ακριβής ερμηνεία των έως τώρα ευρημάτων είναι περιορισμένη επειδή υπάρχει ασυμφωνία στον ορισμό της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στους ασθενείς με ΝΙΑ. Δεν είναι γνωστό εάν τα φυσιολογικά επίπεδα είναι στην πραγματικότητα επαρκή για τους εν λόγω πληθυσμούς. Επί πλέον, το κατώτερο όριο της ανεπάρκειας που πιθανόν επηρεάζει την ενεργότητα της νόσου δεν είναι έως τώρα σαφές. Η χρήση στεροειδών ως θεραπευτικό μέσο, καθώς και η υποκείμενη αρθρική φλεγμονή της ΝΙΑ ίσως εμπλέκονται στα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D. Έχει βρεθεί ότι ο ενεργός ορμονικά μεταβολίτης της, η 1,25-διυδροξυβιταμίνη D (1,25[OH2]D), αναστέλλει την έκκριση των T-λευκοκυττάρων, που φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως η ΝΙΑ. H χορήγηση υψηλών δόσεων συμπληρωμάτων βιταμίνης D συστήνεται για τους παιδιατρικούς ασθενείς ρευματολογικών νοσημάτων, καθώς τα ανοσορρυθμιστικά και τα επιγενετικά οφέλη της 1,25(OH)2D μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν υψηλά επίπεδά της υπάρχουν στους ιστούς. Περαιτέρω κλινικές μελέτες απαιτούνται με μεγαλύτερο δείγμα παιδιατρικών ασθενών, ώστε να μελετηθεί και να προσδιοριστεί επαρκώς ο μηχανισμός των βιολογικών και των ορμονικών δράσεων της βιταμίνης D σχετικά με την αυτοάνοση φλεγμονώδη διαδικασία της ΝΙΑ.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιταμίνη D, Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, Οστική μάζα, Συμπληρώματα διατροφής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής