Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 120-128

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ψυχιατροδικαστική κοινωνική εργασία

Σ. Μαρτινάκη,1 Α. Παπαϊωάννου,1 Χ. Ασημόπουλος2
1Α' Ψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

Η κοινωνική εργασία με εξυπηρετούμενους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν έλθει σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού και καθοριστικού πεδίου δράσης για τους κοινωνικούς λειτουργούς. Η ψυχιατροδικαστική κοινωνική εργασία αποτέλεσε τη νέα εξειδίκευση που γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ ποινικής δικαιοσύνης και ψυχικής υγείας. Η εξειδίκευση της ψυχιατροδικαστικής κοινωνικής εργασίας δεν υφίσταται στη χώρα μας, παρά την αναγκαιότητα που παρατηρείται στην καθημερινή κλινική πρακτική των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι απασχολούνται τόσο σε νομικά πλαίσια (πρωτοδικεία) όσο και σε ψυχιατρικές δομές. Παρουσιάζονται προτάσεις για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης εξειδίκευσης στο πλαίσιο ακαδημαϊκών σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχιατροδικαστικές δομές ψυχικής υγείας, Ψυχιατροδικαστική εξειδίκευση, Ψυχιατροδικαστική κοινωνική εργασία, Ψυχιατροδικαστική νομοθεσία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής