Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 114-119

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διαταραχή μετατραυματικού stress σε πυροσβέστες και πληρώματα ασθενοφόρων
μετά από μαζικές απώλειες υγείας

Φ. Κατσαβούνη, Ε. Μπεμπέτσος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

Οι επαγγελματίες που ανταποκρίνονται πρώτοι σε συμβάντα κινδύνου ανθρώπινων ζωών δέχονται έντονες επιδράσεις στην ψυχική τους υγεία. Από τις πλέον χαρακτηριστικές ψυχολογικές επιπτώσεις μετά από μαζικές απώλειες υγείας θεωρείται η διαταραχή μετατραυματικού stress. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση συμπτωμάτων διαταραχής μετατραυματικού stress σε επαγγελματίες πυροσβέστες και πληρώματα ασθενοφόρων. Το μετατραυματικό stress είναι μια διαταραχή άγχους, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα συναισθηματικού τραυματικού γεγονότος. Τα ποσοστά εμφάνισης συμπτωμάτων διαταραχής μετατραυματικού stress κυμάνθηκαν στις υπό μελέτη έρευνες από 7–37%. Για την καταγραφή τραυματικών γεγονότων και συμπτωμάτων διαταραχής μετατραυματικού stress χρησιμοποιήθηκαν κλινικά ερευνητικά εργαλεία με συνεντεύξεις αλλά και ερωτηματολόγια, τα οποία συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες μόνοι τους. Τα πλέον διαδεδομένα ήταν τα Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), DSM-IV-PTSD, PCL και IES-R. Η έκθεση σε εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες, τραυματισμένα παιδιά, η οσμή των νεκρών, οι κατεστραμμένες περιοχές, αποτέλεσαν τραυματικά γεγονότα που προκάλεσαν ψυχική διαταραχή και μετατραυματικό stress στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες διάσωσης. Η επίδραση «εσωτερικών» και «εξωτερικών» παραγόντων stress ήταν σημαντική, ενώ τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις που αναφέρονταν από τους συμμετέχοντες στις έρευνες ήταν άγχος, θυμός, θλίψη, απόγνωση, πίεση. Η έγκαιρη αναγνώριση και η επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων από ειδικούς είναι απαραίτητη.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή μετατραυματικού stress, Μαζικές απώλειες υγείας (ΜΑΥ), Πληρώματα ασθενοφόρων, Πυροσβέστες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής