Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 111-113

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Θρόμβος στο ωτίο του αριστερού κόλπου: Ένα τυχαίο εύρημα υψηλού κινδύνου

D. Stranges,1 J. Espinosa,1 A. Lucerna,1 D. Grosiak2
1Department of Emergency Medicine, Rowan University SOM, Kennedy University Hospital, Stratford, New Jersey,
2Department of Emergency Medicine, Virtua Hospital, Voorhees, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Το ωτίο του αριστερού κόλπου είναι ένας μικρός σάκος στο τοίχωμά του. Αν και η φυσιολογική του λειτουργία δεν είναι γνωστή, εν τούτοις η κλινική του σημασία στο πλαίσιο της πήξης και του εγκεφαλικού επεισοδίου είναι σαφής. Περιγράφεται η περίπτωση μιας ασθενούς με τυχαίο εύρημα θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου και η κλινική συσχέτιση αυτού του ευρήματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξονική τομογραφία, Θρόμβος, Θρόμβος αριστερού κόλπου, Ωτίο αριστερού κόλπου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής