Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 821-823

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Παγκρεατίτιδα επαγόμενη από τη χορήγηση ραμιπρίλης:
Κλινική περίπτωση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ν. Βαλλιάνου,1 Ε. Γελαδάρη,1 Κ. Τριγκίδης,1 Α. Σκούλα,2 Ε. Κοκκινάκης1
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα,
2Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Η επαγόμενη από φάρμακα παγκρεατίτιδα είναι υπεύθυνη για το 1,4–2% των περιπτώσεων παγκρεατίτιδας γενικά. Συνήθως είναι ήπιας ή μέτριας βαρύτητας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις κεραυνοβόλου παγκρεατίτιδας επαγόμενης από φάρμακα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται περίπτωση οξείας παγκρεατίτιδας μετά από χορήγηση ραμιπρίλης, ενός αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης. Η διακοπή του φαρμάκου οδηγεί ως επί το πλείστον σε υποχώρηση των συμπτωμάτων της παγκρεατίτιδας και σε επάνοδο στο φυσιολογικό των βιοχημικών παραμέτρων και των ακτινολογικών ευρημάτων της παγκρεατίτιδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, Παγκρεατίτιδα επαγόμενη από φάρμακα, Ραμιπρίλη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής