Τελ. ενημέρωση:

   06-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 771-789

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Φλεβικές θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις Η συμβολή του αιματολόγου

A. Μπούχλα,1,2 Ε. Γρουζή,2,3 Η. Κυριάκου,4 Ε. Λαδά,4 Α. Τραυλού,2,5 B. Παππά,1,2 Σ.Ι. Κοκόρη2,4
1Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
4Αιματολογικό Εργαστήριο και Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
5Πρότυπο Εργαστήριο Θρομβώσεων-Αιμορραγικών Διαθέσεων και Ρύθμισης Αντιπηκτικής Αγωγής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Κλινική Ψυχικού, Αθήνα

Οι φλεβικές θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις συνιστούν σπάνιες καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν πρόκληση για τον κλινικό ιατρό για ποικίλους λόγους. Πρόκειται για νοσήματα με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, η διάγνωση των οποίων προϋποθέτει ισχυρό βαθμό κλινικής υποψίας. Επί πλέον, κάθε διαφορετική θέση θρόμβωσης εμφανίζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά ως προς την επιδημιολογία, την αιτιοπαθογένεια, την κλινική εικόνα, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόγνωση. Τέλος, η αναγνώριση κληρονομικής ή επίκτητης θρομβοφιλικής διάθεσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη στενή συνεργασία των ιατρών των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, περιλαμβανομένου και του αιματολόγου. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του φλεβικού δικτύου και των ανατομικών παραλλαγών του, δυνητικά οποιαδήποτε θέση μπορεί να αποτελεί και θέση ανάπτυξης θρόμβωσης. Από τις καταστάσεις αυτές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σπλαγχνικές φλεβικές θρομβώσεις και ειδικότερα η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας και το σύνδρομο Budd-Chiari, η θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών και των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου, η εν τω βάθει θρόμβωση των φλεβών των άνω άκρων και η θρόμβωση της κάτω κοίλης φλέβας. Στο κείμενο αναφέρονται επίσης η θρόμβωση της φλέβας του αμφιβληστροειδούς, η θρόμβωση της έσω σφαγίτιδας, της βραχιονοκεφαλικής και της άνω κοίλης φλέβας, η θρόμβωση της μεσεντερίου και της σπληνικής φλέβας, της λαγόνιας φλέβας, των νεφρικών φλεβών, καθώς και των ωοθηκικών, των σπερματικών και της ραχιαίας φλέβας του πέους, οι οποίες καλύπτουν το φάσμα των θρομβώσεων σε ασυνήθεις θέσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασυνήθεις φλεβικές θρομβώσεις, Θρομβοφιλία, Σπλαγχνικές, εγκεφαλικές θρομβώσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής