Τελ. ενημέρωση:

   06-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 765-770

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λοίμωξη από το Mycoplasma pneumoniae Εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα σε παιδιατρικούς ασθενείς

Μ. Γώγου,1 Χ. Γώγου2
1Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2Α΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Το Mycoplasma pneumoniae αποτελεί πολύ συχνή αιτία προσβολής του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ δεν είναι σπάνιες και οι εξωπνευμονικές εκδηλώσεις. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με την προσβολή του νευρικού συστήματος στην παιδική ηλικία. Οι συνήθεις νευρολογικές επιπλοκές στους ασθενείς αυτούς είναι η (μηνιγγο)εγκεφαλίτιδα, το σύνδρομο Guillain-Barré, η εγκάρσια μυελίτιδα, η οπτική νευρίτιδα και η παρεγκεφαλίτιδα. Η διάγνωση βασίζεται στην ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων στον ορό, ενώ η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι συνήθως αρνητική. Ο υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη διασταυρούμενη ανοσιακή απάντηση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται στη χορήγηση αντιβιοτικής και ανοσοτροποποιητικής αγωγής. Η εμφάνιση νευρολογικών συμπτωμάτων σε παιδί με κλινική εικόνα άτυπης πνευμονίας θα πρέπει να εγείρει την υποψία για μυκοπλασματική λοίμωξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Εγκεφαλίτιδα, Guillain-Barré, Mycoplasma pneumoniae, Μυελίτιδα, Νευρικό σύστημα, Παιδιά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής