Τελ. ενημέρωση:

   06-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 745-753

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αξιολόγηση μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους στην κλινική πρακτική

Μ. Τσεκούρα,1 Ι.Ε. Μπίλλη,1 Γ. Γκλιάτης,2 Χ. Ματζάρογλου,1 Κ. Κουτσογιάννης,1 Η. Τσέπης,1 Η. Παναγιωτόπουλος2,3
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Αίγιο,
2Τμήμα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα,
3Κλινική Αποκατάστασης Νωτιαίου Μυελού, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

H ποσοτικοποίηση της μυϊκής μάζας είναι σημαντική στην κλινική πρακτική και υπάρχουν αρκετά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις. Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναγνώριση και η κριτική ανάλυση των μέσων που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους. Δέκα διαφορετικά εργαλεία μέτρησης της μυϊκής μάζας αναγνωρίζονται και περιγράφονται. Η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένος τρόπος (gold standard). Η διπλής ενέργειας φωτονιακή απορροφησιομέτρηση πιθανόν είναι η πιο γνωστή μέθοδος, αλλά εξ αιτίας του κόστους περιορίζεται η χρήση της. Οι συσκευές βιοηλεκτρικής εμπήδησης είναι φορητές, απλές στην εφαρμογή και λιγότερο ακριβές. Ανθρωπομετρικές μετρήσεις έχουν εφαρμογή σε κατ' οίκον επισκέψεις. Ωστόσο, υπάρχουν ελλείψεις στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μέσων μέτρησης μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους. Απαιτούνται νέες ερευνητικές μελέτες για να διερευνηθεί η εφαρμογή και να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη στις μετρήσεις μυϊκής μάζας στην κλινική πρακτική.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Εργαλεία, Μυϊκή μάζα, Σωματική σύσταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής