Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 592-604

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες απόψεις για τη θεραπεία και την πρόληψη της οξείας βρογχιολίτιδας στα παιδιά

Μ. Λιάσκα, Κ. Τσουμάκας
Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα

Η οξεία βρογχιολίτιδα είναι μια κοινή, καλά μελετημένη κλινική οντότητα, που χαρακτηρίζεται από σημαντική νοσηρότητα σε βρέφη και μικρά παιδιά. Η διάγνωση της νόσου βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα, ενώ οι ενδείξεις χρήσης άλλων διαγνωστικών μέσων είναι ελάχιστες. Παρά το γεγονός ότι είναι μια συνήθως ήπια, αυτοπεριοριζόμενη νόσος, αποτελεί την πρώτη αιτία νοσηλείας κατά τη διάρκεια της βρεφικής περιόδου. Η αξιοσημείωτη νοσηρότητα της νόσου και ο οικονομικός της αντίκτυπος σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη οδήγησαν σε έναν μεγάλο αριθμό κλινικών δοκιμών και μετα-αναλύσεων με σκοπό την αναζήτηση μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπευτικής στρατηγικής. Ωστόσο, ο ρόλος της φαρμακευτικής προσέγγισης παραμένει αμφιλεγόμενος. Η αντιμετώπιση της βρογχιολίτιδας είναι κατά κύριο λόγο υποστηρικτική, εστιάζοντας στην πρόληψη της αφυδάτωσης, της υποξίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Φαρμακευτικοί παράγοντες όπως βρογχοδιασταλτικά, κορτικοστεροειδή και αντιβιοτικά συνεχίζουν να χορηγούνται καταχρηστικά, αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τη θετική τους επίδραση στην κλινική έκβαση της νόσου. Η ριμπαβιρίνη είναι το μοναδικό, σήμερα, διαθέσιμο αντι-ιικό φάρμακο, αλλά οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις και η τοξικότητά της περιορίζουν τη χρήση της. Εν τούτοις, προς το παρόν, θετικά είναι τα συμπεράσματα αναφορικά με νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι τα υπέρτονα διαλύματα, και για τις σοβαρές μορφές της νόσου η σχετικά νέα, μη επεμβατική μέθοδος χορήγησης οξυγόνου σε υψηλή ροή. Επί πλέον, η αδυναμία παραγωγής εμβολίου έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, ο οποίος σχετίζεται με τις σοβαρότερες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της πρόληψης και καθιστά επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών προληπτικών παρεμβάσεων, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αξιόλογη, πάντως, είναι η πρόοδος που σημειώνεται στις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας για την παραγωγή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου, μολονότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεραπεία, Οξεία βρογχιολίτιδα, Παιδιά, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής