Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 524-532

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του στην καθημερινή κλινική πρακτική

Α. Αργυρού, Α. Γάφου
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα

Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του αποτελεί μια θεραπευτική παρέμβαση που εξελίσσεται σε πολλά, διαδοχικά στάδια, τα οποία, εφόσον διεκπεραιωθούν σωστά, οδηγούν στη «μετάγγιση του σωστού παραγώγου, στον σωστό ασθενή, την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες κατευθυντήριες οδηγίες». Ο αριθμός των μεταγγίσεων, τα τελευταία έτη, παρουσιάζει μεγάλη αύξηση: Στοιχεία από τη βάση δεδομένων HCUP (Health Cost and Utilization Project) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) δείχνουν αύξηση των ημερών νοσηλείας λόγω μετάγγισης κατά 134%, το χρονικό διάστημα 1997–2011. Τα βασικά στάδια-στοιχεία στη διαδικασία της μετάγγισης περιλαμβάνουν (α) τη λήψη απόφασης για μετάγγιση, σύμφωνα με την κατάσταση του ασθενούς, (β) τη συμπλήρωση της ειδικής αίτησης χορήγησης παραγώγου αίματος, (γ) τη λήψη δείγματος αίματος από τον ασθενή για προμεταγγισιακό έλεγχο, (δ) τη διενέργεια προμεταγγισιακού ελέγχου από το ανοσοαιματολογικό εργαστήριο και προετοιμασία της κατάλληλης μονάδας παραγώγου, (ε) τη μεταφορά του παραγώγου στην κλινική και τη μετάγγισή του στον ασθενή με διαρκή παρακολούθηση της κατάστασής του, (στ) την κλινική και εργαστηριακή αποτίμηση του αποτελέσματος της μετάγγισης και (ζ) την αιμοεπαγρύπνηση (για τον αιμοδότη και τον ασθενή). Η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης της αιμοθεραπείας στοχεύει στη βελτιστοποίηση του κλινικού αποτελέσματος για τον ασθενή με αναιμία, όχι αποκλειστικά μέσω της μετάγγισης αίματος, αλλά μέσω της εφαρμογής στρατηγικών που κινούνται προς την κατεύθυνση της περιοριστικής τακτικής στη μετάγγιση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοεπαγρύπνηση, Ασφάλεια μετάγγισης, Διαχείριση αιμοθεραπείας, Μετάγγιση, Παράγωγα αίματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής