Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 515-523

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εξάλειψη της ηπατίτιδας Β
Μύθος ή πραγματικότητα;

Σ.Ι. Χατζηγιάννης
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ιογενής ηπατίτιδα Β αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, με >600.000 ετήσιους θανάτους από κίρρωση του ήπατος ή και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Πρόσφατες εξελίξεις στην πρόληψη της κάθετης μετάδοσης της ΗΒV λοίμωξης και στη θεραπεία της, μαζί με την καινοτόμο ανάπτυξη θεραπειών ίασης της ηπατίτιδας C, δημιούργησαν ελπίδες εξάλειψης και των δύο αυτών λοιμωδών νοσημάτων. Στη Γενική Συνέλευση του WHO του 2016 κατατέθηκε σχέδιο για παγκόσμιο έλεγχο της ηπατίτιδας Β μέχρι το 2020 και για εξάλειψή της περί το 2030. Επισημαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για εξάλειψη λοιμώδους νοσήματος: (α) Ευχερής και αξιόπιστη δοκιμασία προληπτικού ελέγχου (screening), (β) πλήρως προστατευτικό εμβόλιο και (γ) αποτελεσματική θεραπεία, η οποία παρ' όλο ότι δεν είναι ριζική, η μακροχρόνια ωστόσο εφαρμογή της εξασφαλίζει 100% καταστολή της αναπαραγωγής του HBV. Περιγράφονται οι πρόσφατοι στόχοι του WHO για εξάλειψη της ηπατίτιδας Β περί το 2030 και οι απαραίτητες παγκόσμιες δράσεις για την υλοποίησή τους. Γίνεται αναφορά στις στηρικτικές θέσεις και δραστηριότητες των ανά την υφήλιο Επιστημονικών Εταιρειών Ηπατολογίας, στις ήδη καταβαλλόμενες κυβερνητικές προσπάθειες ορισμένων χωρών για έλεγχο και μελλοντική εξάλειψη της ηπατίτιδας Β, στον ρεαλιστικό σχεδιασμό για εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας στις ΗΠΑ και σε άλλα συναφή προγράμματα και δράσεις. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εξάλειψη της ηπατίτιδας Β δεν είναι μύθος ούτε και πραγματικότητα, αλλά μια αισιόδοξη προοπτική και ελπίδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκρίζωση, Εμβόλιο, Εξάλειψη, Ηπατίτιδα Β, Θεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής