Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 511-514

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η «μελαγχολία» στα Aριστοτελικά κείμενα

Ν. Παπαβραμίδου, Π. Κωνσταντόπουλος, Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά
Ιστορία της Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάζονται οι αρχαίες ρίζες της μελαγχολίας, μέσα από τα αριστοτελικά κείμενα, ορίζοντας παράλληλα τις ιατρικές απόψεις της εποχής σχετικά με τη μαύρη χολή, η οποία θεωρείτο βασικό αίτιο πρόκλησης της «νόσου». Μελετώνται οι αριστοτελικές απόψεις σχετικά με τη μαύρη χολή, τα αίτια των ψυχικών «νόσων» και τον μελαγχολικό χαρακτήρα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση που επιχειρείται μεταξύ έμπνευσης και «μελαγχολίας». Τέλος, εξετάζονται οι επιρροές που άσκησε η αριστοτελική θεώρηση της «νόσου» στους μεταγενέστερους συγγραφείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αριστοτέλης, Αρχαία Ιατρική, Μελαγχολία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής