Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 267-274

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κόστος και διαχείριση ιατρείου για συντηρητικές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις
Τι πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας οδοντίατρος

M. Αντωνιάδου, A. Θεοδωροπούλου, I. Τζούτζας
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα επιφέρει πολλές αλλαγές στον τρόπο και στο είδος παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Η μείωση της συχνότητας επίσκεψης και η επιλογή αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και οικονομικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων δημιουργεί την ανάγκη αξιολόγησης του κόστους εργασίας κάθε οδοντιατρικής πράξης. Αυτό είναι σημαντικό στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναδιαμόρφωσης του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του σύγχρονου ελληνικού οδοντιατρείου. Οι πλέον συνήθεις κλινικές πράξεις, που αποτελούν το βασικό πλέον θεραπευτικό πεδίο στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, είναι οι συντηρητικές αποκαταστάσεις της Οδοντικής Χειρουργικής. Σε αυτές περιλαμβάνονται αποκαταστάσεις με αμάλγαμα και σύνθετη ρητίνη σε πρόσθια και οπίσθια δόντια, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως σε μία μεμονωμένη ή το πολύ δύο συνεδρίες. Στην παρούσα εργασία τεκμηριώνεται το μέσο κόστος εργασίας αυτών των καθημερινών κλινικών πρακτικών σε συνδυασμό με τα πάγια ανελαστικά έξοδα του ιατρείου, προκειμένου ο σύγχρονος Έλληνας οδοντίατρος να αναπροσαρμόσει και να επικαιροποιήσει την τιμολογιακή του πρακτική. Η αξιοποίηση των εν λόγω δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερο έλεγχο των οικονομικών του οδοντιατρείου.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαχείριση, Διοίκηση οδοντιατρείου, Κοστολόγηση, Κόστος οδοντιατρικών υλικών, Τιμολογιακή πρακτική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής