Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 264-266

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Υπερηχογραφική εκτίμηση του θυρεοειδούς αδένα σε παιδιατρικούς ασθενείς

Θ.Ν. Σπυριδόπουλος,1 Α. Παπαϊωάννου2
1EchoHealth Ιατρείο Υπερήχων Παίδων και Ενηλίκων, Αθήνα,
2B΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Η υπερηχοτομογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των δομών των μαλακών μορίων του τραχήλου, μεταξύ των οποίων και του θυρεοειδούς αδένα. Η υπερηχοτομογραφία αποτελεί εξέταση εκλογής για την εκτίμηση του μεγέθους και την αξιολόγηση της σύστασης και της αγγείωσης του παρεγχύματος του θυρεοειδούς αδένα. Οι υπέρηχοι αποτελούν την απεικονιστική μέθοδο εκλογής για διάγνωση και επανέλεγχο εστιακών αλλοιώσεων του θυρεοειδούς σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές θυρεοειδούς, Θυρεοειδής αδένας, Όζοι, Παιδιά, Υπερηχογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής