Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 253-254

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Χαλαροδερμία: Περιγραφή περίπτωσης

B. Darban, M. Moradi
Pediatric Department, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Ιράν

Η χαλαροδερμία είναι ένα σπάνιο σύνδρομο οφειλόμενο σε ανεπάρκεια παραγωγής και καταστροφή του ελαστικού ιστού, το οποίο χαρακτηρίζεται από χαλαρό και ρυτιδωμένο δέρμα καθώς και από παρουσία πρόωρης γήρανσής του. Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός θήλεος βρέφους με κλινικές εκδηλώσεις που υποδηλώνουν χαλαροδερμία, ο δίδυμος αδελφός της οποίας πέθανε με παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις. Η διαταραχή μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό επικρατή και τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Για την οριστική διάγνωση και τον καθορισμό του υπότυπου του συνδρόμου απαιτείται γενετική μελέτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ρυτιδωμένο δέρμα, Χαλαρό δέρμα, Χαλαροδερμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής