Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 165-172

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σοβαρές λοιμώξεις και νεοπλασματικές παθήσεις από τη χρήση της αδαλιμουμάμπης (Humira)
σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Δ. Φράγκου, Π. Γαλάνης
Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η αδαλιμουμάμπη είναι ένας βιολογικός παράγοντας και το πρώτο ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η εύρεση της συχνότητας εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων και νεοπλασματικών παθήσεων, σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, έπειτα από τη χρήση της αδαλιμουμάμπης ως μονοθεραπεία ή της χρήσης της αδαλιμουμάμπης σε συνδυασμό με κάποιο από τα τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα σε σχέση με τη χρήση τροποποιητικών της νόσου αντιρευματικών φαρμάκων ως μονοθεραπεία ή σε σχέση με εικονική θεραπεία (placebo). Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων PubMed, χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά "rheumatoid arthritis", "adalimumab", "serious infection(s)", "malignancy(ies)", "Humira", "adult(s)". Η αναζήτηση αφορούσε σε άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα έως και το 2015 και περιελάμβανε κλινικές δοκιμές. Η λήψη της αδαλιμουμάμπης δεν αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων και νεοπλασματικών παθήσεων, εκτός από το λέμφωμα και κάποιες μορφές καρκίνου του δέρματος, όπως το μελάνωμα και ο μη μελανοκυτταρικός καρκίνος του δέρματος. Η συχνότητα εμφάνισης λεμφώματος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι 2–3 φορές υψηλότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Οι σημαντικότερες σοβαρές λοιμώξεις που σχετίζονται με τη λήψη αδαλιμουμάμπης αφορούν στο ανώτερο αναπνευστικό και η επίπτωσή τους είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που λαμβάνουν αδαλιμουμάμπη σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αδαλιμουμάμπη, Humira, Κακοήθεια, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Σοβαρή λοίμωξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής