Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 42-48

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σαρκοπενία: Νέα δεδομένα από τη βιβλιογραφία

M. Τσεκούρα,1 I. Γκλιάτης,2 E. Μπίλλη1
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Αίγιο,
2Τμήμα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Η σαρκοπενία αποτελεί σημαντική πάθηση που σχετίζεται με τη γήρανση. Ορίζεται ως η απώλεια μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας. Η αιτιολογία της σαρκοπενίας δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σαρκοπενικών ανδρών και γυναικών στοχεύουν στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας (άσκηση), καθώς και στην επαρκή πρόσληψη τροφής. Η επιλογή των παρεμβάσεων αποτελεί αντικείμενο μελετών. Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η καταγραφή πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τον ορισμό, τις κλινικές συνέπειες και τις αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται οι ασθενείς με σαρκοπενία.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσκηση, Γήρανση, Διαγνωστικά κριτήρια, Παρεμβάσεις, Σαρκοπενία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής