Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 27-31

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην παιδική παχυσαρκία

Β. Καραβίδα,1 Δ. Πέσχος,2 Γ. Βρυώνης,1 Α. Ευαγγέλου2
1Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Ιωάννινα
2Τομέας Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μια από τις συχνότερες διατροφικές παθήσεις, καθώς ο επιπολασμός των υπέρβαρων και των παχύσαρκων παιδιών αυξάνεται παγκόσμια με ταχείς ρυθμούς, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παχυσαρκία στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω των επιπτώσεών της στη σωματική και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, καθώς άτομα που εμφάνισαν παχυσαρκία έστω και για μία φορά είναι δύσκολο να τη θεραπεύσουν και να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας διαδραματίζουν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η παντελής έλλειψη πρωινού, η στροφή των παιδιών σε έναν λιγότερο θρεπτικό τρόπο διατροφής, η μείωση της συχνότητας των οικογενειακών γευμάτων, ο μικρότερος αριθμός ημερήσιων γευμάτων και η αύξηση των σερβιριζόμενων μερίδων φαγητού είναι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του σωματικού βάρους των παιδιών. Κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, οι άνθρωποι μαθαίνουν τις θεμελιώδεις συμπεριφορές που τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Συνεπώς, η ανάπτυξη κακών διατροφικών συνηθειών κατά κανόνα ακολουθούν το παιδί στην εφηβική και την ενήλικη ζωή του.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφικές συνήθειες, Ζαχαρούχα ποτά, Μέγεθος μερίδας, Παιδική παχυσαρκία, Πρωινό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής