Τελ. ενημέρωση:

   31-May-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2016, 54-56

ΑΡΘΡΟ ΘΕΣΕΩΝ

Η απάντησή μου
Πότε πρέπει να πεθάνω εγώ:
Στην ώρα μου, ούτε πρόωρα ούτε μετάωρα.
Η διαθήκη μου

Γ. Δημολιάτης
Μονάδα Ποιότητας Ζωής και Θανάτου, Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αν οποτεδήποτε στο εξής δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αποφάσεις για τον εαυτό μου ή/και δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ από οποιαδήποτε αιτία επί το πολύ έξι μήνες, τότε έχει έρθει η ώρα μου για ωραίο ώριμο θάνατο. Δεν θα υποβληθώ σε καμία ιατρική παρέμβαση για παράταση της διάρκειας τής με αρνητική ποιότητα ζωής μου, και θα επιτραπεί στην πρώτη επόμενη κλήση του πεπρωμένου μου να ανακυκλώσει το σώμα μου. Η διαθήκη μου αυτή προς οποιονδήποτε θα έχει τότε τη φροντίδα μου να υπερισχύσει οποιασδήποτε αντίθετης άποψης ή νομικής ρύθμισης. Τυχόν παραβίαση της διαθήκης ετούτης συνιστά αξιόποινη κατάλυση του αυτεξούσιου του προσώπου μου, και εντέλλονται τα παιδιά μου ή όποιοι θα έχουν τότε τη φροντίδα μου να ασκήσουν δίωξη κατά παντός υπευθύνου.

Λέξεις ευρετηρίου: Aυτεξούσιο, Aυτοεξυπηρέτηση, Διαθήκη ζωής, Ευθανασία, Πρόωρος/ώριμος/μετάωρος θάνατος, Μέλλον, Πότε πρέπει να πεθαίνομε (ΠΠΠ), Πότε πρέπει να πεθάνω εγώ (ΠΠΠΕ).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής