Τελ. ενημέρωση:

   31-May-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2016, 30-34

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η απάντηση των φιλοσόφων
Τέσσερις πιθανές απαντήσεις: Όταν: έρθει η ώρα· δεν θέλει να ζήσει άλλο· η ζωή δεν αξίζει· το σώμα δεν μπορεί

Α. Κερασίδου
The Ethox Centre, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford, Oxford, UK

Τι ακριβώς εννοούμε με το «πότε πρέπει να πεθαίνει ο άνθρωπος»; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την ερώτηση; Στην παρουσίαση αυτή επικεντρώνομαι στο ρήμα 'πρέπει'. Υποστηρίζω πως το ρήμα 'πρέπει' μπορεί να υποδείξει αναγκαιότητα (λογική ή φυσική) ή υποχρέωση. Δεδομένης αυτής της αρχικής ανάλυσης επιχειρώ να δώσω τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις στην ερώτηση «πότε πρέπει να πεθαίνει ο άνθρωπος»: 1) όταν έρθει η ώρα του· 2) όταν δεν επιθυμεί να ζήσει άλλο· 3) όταν η ζωή δεν έχει πλέον αξία· και, 4) όταν το σώμα δεν μπορεί να υποστηρίξει πλέον τη ζωή.

Λέξεις ευρετηρίου: Aναγκαιότητα, Aξιοβίωτη ζωή, Διατηρήσιμη ζωή, Επιθυμία ζωής, Ευθανασία, Καλός θάνατος, Πότε πρέπει να πεθαίνομε (ΠΠΠ).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής