Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 542-549

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόταση οργάνωσης ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα του 2016

Χ. Εμμανουηλίδης
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Χάρη στην πρόοδο της Ογκολογίας και την εισαγωγή νέων φαρμάκων τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης των καρκινοπαθών. Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα αναμένεται να αυξήσει τη συνολική επίπτωση. Οι δύο αυτοί λόγοι θα αυξήσουν τον επιπολασμό των καρκινοπαθών ασθενών. Το σύστημα υγείας πρέπει να υπερκεράσει τις ακαμψίες του και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ακόμη, το αυξημένο κόστος των νέων φαρμάκων επιβάλλει την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος οργανισμών, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ώστε να μπορεί να καλύψει με ορθολογισμό τους ασφαλισμένους του. Η αναδιάρθρωση των ογκολογικών νοσοκομείων, η συγχώνευση των πολλαπλών ομοειδών κλινικών, η εξειδίκευση ανά σύστημα, η σύνδεση των κεντρικών ογκολογικών νοσοκομείων με τα περιφερειακά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και η σύμπραξη υπό προϋποθέσεις αλλά χωρίς προκαταλήψεις με τον ιδιωτικό τομέα προβάλλουν πιο αναγκαία από ποτέ. Επί πλέον, η σύσταση, η οργάνωση και η αποκέντρωση υπηρεσιών παρηγορητικής φροντίδας κατ' οίκον είναι αναγκαία για την προστασία της ποιότητας ζωής των ασθενών και την αποφυγή άσκοπων νοσηλειών. Η κλινική έρευνα πρέπει να υποστηριχθεί κατά προτεραιότητα. Η οικονομική κρίση είναι μια ευκαιρία για μια συνολική αναθεώρηση της οργάνωσης της ογκολογικής νοσηλείας στην Ελλάδα, με έμφαση στην αποδοτικότητα και με τη συμμετοχή της κοινωνίας προς τελικό όφελος των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ογκολογία, Οργάνωση υπηρεσιών υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής