Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 458-471

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

H κυτταρική αντίσταση στον προγραμματισμένο και ανοίκειο θάνατο
ως αίτιο θεραπευτικής αποτυχίας στον καρκίνο του πνεύμονα

Β. Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου,1,2 Α.Γ. Μαθιουδάκης,1,2 Γ.Α. Μαθιουδάκης,1 Ε. Ευαγγελοπούλου2
1Πνευμονολογικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
2Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς

Κύτταρα απαλλαγμένα του υποστρώματός τους, εκτός των κυττάρων του αιμοποιητικού ιστού, έχουν την ικανότητα να ανθίστανται στον ανοίκειο θάνατο (anoikis, άστεγος). Ο ανοίκειος θάνατος αποτελεί υπότυπο του προγραμματισμένου θανάτου και παριστά πρόβλεψη αποφυγής εμφύτευσης αποκολλημένων κυττάρων σε ακατάλληλα υποστρώματα. Τα αποκολλημένα καρκινικά κύτταρα έχουν χαμηλότερους ρυθμούς αναπαραγωγής, μεγαλύτερη αντίσταση στη χημειοθεραπεία, αποτελούν το έναυσμα των μεταστάσεων, ενώ ανθίστανται στον ανοίκειο θάνατο. Αυτό εν μέρει ερμηνεύει την αδυναμία των σύγχρονων πρωτοκόλλων χημειοθεραπείας να εκριζώσουν τις μικρομεταστάσεις και τη συχνότητα των υποτροπών μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Η αποφυγή του ανοίκειου και προγραμματισμένου θανάτου αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της καρκινογένεσης, αλλά οι κυτταρικές διαδικασίες που οδηγούν σε αυτόν δεν έχουν διευκρινιστεί απόλυτα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοίκειος θάνατος, Καρκίνος πνεύμονα, Προγραμματισμένος θάνατος, Χημειοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής