Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 439-446

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες
Από την προσομοίωση στους πραγματικούς ασθενείς

Μ. Μοιρασγεντή,1 Ε. Σμυρνάκης,1 Κ. Τούφας,2 Α. Μπένος1
1Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Η σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση ταλαντεύεται ανάμεσα στη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί πλέον τη βασική προτεραιότητα της Ιατρικής, δημιουργώντας προβλήματα και περιορισμούς στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες. Λόγω των συγκεκριμένων ιδιαίτερων περιορισμών αναπτύχθηκαν σταδιακά, σε όλο τον κόσμο, τα Εργαστήρια Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ), ενώ η εκπαίδευση σε αυτά, σε συνθήκες προσομοίωσης, θεωρείται βασικό και αναπόσπαστο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Η ανάπτυξη των τεχνικών προσομοίωσης και η υιοθέτησή τους σε πολλά προγράμματα προπτυχιακών ιατρικών σπουδών σε όλο τον κόσμο ήλθε να δώσει τη λύση για μια ασφαλέστερη ιατρική εκπαίδευση. Βέβαια, μελετώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης που βασίζεται στην προσομοίωση γεννάται το ερώτημα αν αρκεί αυτή αποκλειστικά και μόνο για την ολοκληρωμένη διδασκαλία, απόκτηση και εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες. Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση. Η εκπαίδευση σε συνθήκες προσομοίωσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση με πραγματικούς ασθενείς, αλλά πιθανόν να δράσει συνεργατικά με αυτή. Ο βέλτιστος συνδυασμός εκπαίδευσης σε συνθήκες προσομοίωσης και εκπαίδευσης με πραγματικούς ασθενείς υπό επίβλεψη, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, αποτελεί την ιδανική λύση για επιτυχή εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων σε προπτυχιακό επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρική εκπαίδευση, Κλινικές δεξιότητες, Κλινική επίβλεψη, Κλινική πρακτική, Προσομοίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής